• Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

Nuostatai

 

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

· Kultūros centro veiklos tikslas – tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, pilietiškumą, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, organizuoti profesionalaus meno sklaidą Balbieriškio seniūnijoje.

· Kultūros centro veikla atitinka daugiafunkcinį pobūdį.

· Svarbiausi Kultūros centro uždaviniai:

o sudaryti sąlygas jaunimui ir vyresniesiems kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus, dalyvauti bendruomenės veikloje;

o saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;

o ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.

· Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslą ir vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

o organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;

o organizuoja ir vykdo meninės raiškos programų rėmimą, atranką ir atsiskaitymą;

o organizuoja pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;

o organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;

o inicijuoja ir metodiškai remia kultūrinių procesų plėtotę, vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės kultūros politikos nuostatomis;

o rengia ir įgyvendina kultūros programų projektus, bendradarbiauja su kitomis kultūros ir ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

o sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, puoselėja krašto savitumą;

o kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias ir klasikines meno veiklos formas,

o sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

o įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje;

o atlieka Kultūros centro veiklos analizę, prognozuoja ir tobulina savo veiklą.

· Kultūros centras gali atlikti ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

Paieška svetainėje

Dabar naršo

Mes turime 21 svečius online

Apklausa

Archyvas

Rėmėjai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis